Flaširana voda nije bezbedna, poseduje hemikalije

Nemački istraživači su otkrili endokrine disruptorske razarajuće hemikalije (EDC) koje mogu negativno da utiču na razvoj i reprodukciju u 18 različitih vrsta flaširane vode.

Od 24.520 sumnjivih hemikalija koje se nalaze u flaširanim vodama, ona koja je pokazala konzistentne rezultate protiv androgenih i estrogenih aktivnosti je di(2-etileksil) fumarat (DEHF). Endrokini disruptori su hemikalije koje mogu da ometaju hormonski sistem, izazovu kancerogene tumore, defekte, kardiovaskularne, metaboličke i druge poremećaje.

Ovo istraživanje su sproveli Martin Vagner i Jorg Ohlman iz Geteovog univerziteta u Frankfurtu i Mihael Šlusener i Tomas Ternes iz nemačkog saveznog univerziteta za hidrologiju. Oni su utvrdili da flaširana voda sadrži ozbiljne količine EDC, što bi trebao da bude razlog za zabrinutost.

Istraživači su koristili spektrometrijsku simulaciju da bi suzili svoje nalaze na DEHF kao jedinog mogućeg omogućivača EDC štetnih aktivnosti. DEHF je takođe poznat kao anti – estrogeno jedinjenje, što znači da drugi neidentifikovani EDC mora biti prisutan u uzorcima koji su pokazali anti – androgenu aktivnost.

Autori angažovani na osetljivom vitro bioeseju ukazuju na ukupnu količinu estrogena koji curi iz plastike, uključujući i potencijalne efekte smeše i neidentifikovanih EDC. Koristeći sličan pristup serija studija je prijavila rasprostranjenu estrogenu kontanimaciju u komercijalno dostupnim flaširanim vodama. Oni kombinuju biološku i hemijsku analizu da identifikuju navodno steroidne receptore u flaširanoj vodi.

Većina proizvoda su potencijalno antiestrogeni i antiandrogeni u biološkim testovima. Neciljana spektrometrija visoke revolucije ističe maleatske i fumaratske izomere kao kandidate koji obećavaju, a potom je omogućila identifikaciju di(2-etileksil) fumarata.

Ipak njegova kocentracija je suviše niska da bi objasnila pomenutu aktivnost, što znači da mu druga jedinjenja moraju pomagati. Međutim maleatski i fumaratski izotopi ne samo da su aktivni, nego su i strukturno veoma slični falatima.

Sve veći broj vitro studija izveštava o prisustvu EDC u flaširanim vodama. Dok se prethodne studije bave estrogenicidima, sadašnje studije pružaju dokaze o dodatnoj kontaminaciji sterodinim receptorima. Otkrili su antiandrogene i antiestrogene u većini flaširanih voda. Šta više, antagonistička aktivnost je veoma potentna. Ekvivalentno 3,75 ml flaširane vode inhibira estrogene i androgene receptore od 60% do 90%.

Pronađena je flaširana voda iz šest različitih zemalja koja sadrži estrogene, antiestrogene, andogene, progestagenične i glukortikoidne hemikalije. Ovo pokazuje da je piće kontanimirano raznovrsnim EDC-ovima.

Šta možete da uradite?

Odgovor je jednostavan, ne pijte flaširanu vodu! Osim toga možete da kupite filtere koji izvlače fluor i hlor iz vode, koji nisu teški za nalaženje, a ako budete istraživali na ovu temu možete ih naći veoma jeftino.

Ukoliko ste zainteresovani potražite ih preko interneta, i to će vam sigurno pomoći. 24.000 hemikalija je mnogo hemikalija da se strpa u vaše telo. Ne može se reći da su sve štetne, ali ko bi hteo da rizikuje?

(Webtribune.rs)